Prostym sposobem, aby sprawdzić jak działają witryny internetowe do sprawdzania adresu ip i co inny użytkownik sieci może się o mnie dowiedzieć na podstawie mojego numeru ip jest wpisanie w taką wyszukiwarkę jakiegokolwiek adresu ip, nawet zmyślonego. Możesz też sprawdzić swój numer, musisz tylko dowiedzieć się jaki mam adres ip najłatwiej przez swój system Windows.

Warto do tego wiedzieć, jak wygląda struktura adresu ip, nie są to przykładowe liczby, ale odpowiednio przyporządkowane i ustalone. Każdy unikalny numer jest podzielony na cztery części, a każda z nich oddzielona jest kropką, w każdej części znajdują się liczby od zera do dwustu pięćdziesięciu pięciu, na przykład 1223. 34. 145. 245.

Wpisując taki przykładowy, lub swój o ile wiesz jaki mam adres ip możemy znaleźć informacje takie jak na przykład:
-kraj, z którego pochodzi podany w wyszukiwarce adres,
-nazwa hosta i sieci do jakiej jest podłączony,
-szerokość i długość geograficzną,
-po zlokalizowaniu kraju i miasta wyszukiwanego adresu ip większość wyszukiwarek pokaże nam jego lokalizację na załączonej mapie.