Kiedy postanawiamy zawrzeć związek małżeński, zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę tego, że być może za jakiś czas zdecydujemy się na rozwód. Niestety, życie bywa nieprzewidywalne i niekiedy dochodzi do sytuacji, w której rozwód okazuje się być najlepszą z możliwych opcji. Sytuacja staje się znacznie trudniejsza, jeśli osoby rozwodzące się mają już dzieci. Trzeba wtedy ustalić, na jakiej zasadzie będzie sprawowana opieka nad dziećmi i to, w jakiej wysokości i która ze stron będzie płacić alimenty. W takich sytuacjach adwokat rodzinny jest osobą, z której pomocy zdecydowanie warto skorzystać. Adwokaci mają swoje kancelarie w wielu miastach, takich jak na przykład Wrocław.

Obowiązek wychowania dziecka i zapewnienia mu środków do życia jest obowiązkiem obojga rodziców, niezależnie od tego, czy są małżeństwem, czy też zdecydowali się na rozwód. Warto pamiętać o tym, że dziecko ma prawo do spotykania się z każdym z rodziców, z wyjątkiem sytuacji skrajnych. Nawet, jeśli opieką nad dzieckiem zajmuje się tylko jedno z byłych małżonków, druga osoba ma obowiązek pomagać jej finansowo, płacąc alimenty.