Kancelarie patentowe zatrudniające patentowych rzeczników zajmują się pomocą związaną z własnością intelektualną. Reprezentują swoich klientów zgłaszając znaki towarowe i wynalazki w Urzędzie Patentowym. Rzecznicy patentowi mogą reprezentować klientów podczas każdej wizyty w Urzędzie Patentowym, a także przed sądem administracyjnym i powszechnym. Ale pod jednym warunkiem – muszą być to sprawy związane z naruszeniem własności intelektualnej.

Kancelaria patentowa świadczy pomoc prawną wszystkim osobom i firmom, które planują zastrzec swoje znaki towarowe lub opatentować wynalazki. Zajmują się także pomocą w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją. Rzecznicy patentowi swoje usługi kierują przede wszystkim do przedsiębiorców i twórców.

Zadaniem zrzeszonych w kancelarii patentowej rzeczników jest świadczenie pomocy technicznej i prawnej. Pierwsza z nich polega między innymi na opracowywaniu wszelkich technicznych opisów zgłoszeń do ochrony przedmiotów twórczej działalności. Pomoc prawna dotyczy udzielania wszelkich porad i konsultacji obejmujących tak zwane doradztwo patentowe, badań stanu prawnego przedmiotów, które są własnością przemysłową, sporządzania opinii prawnych, a także zastępstw procesowych i prawnych.

Pracownicy kancelarii patentowej mogą stać się swoistym pełnomocnikiem w sytuacjach, gdy postępowanie prowadzone jest przed Urzędem Patentowym, sądem lub też organem, który orzeka w sprawie własności przemysłowej. Rzecznik patentowy może także udzielać dalszej substytucji kolejnym rzecznikom i aplikantom. Jest również uprawniony do tego, aby sporządzać poświadczenia odpisów wszelkich dokumentów, zapewniając ich zgodność z oryginałami. W takiej sytuacji wystarczy podpis rzecznika patentowego, data poświadczenia i miejsce, w którym podpis został złożony.

Rzecznikami patentowymi są najczęściej prawnicy lub inżynierowie. Świadczą oni pomoc prawną oraz techniczną skierowaną do jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego są określone w ustawie przyjętej 11 kwietnia 2001 roku.