Jedną z najczęściej wykonywanych procedur medycznych w szpitalach jest zakładanie wkłucia dożylnego. Zabieg ten umożliwia podawanie leków bezpośrednio dożylnie oraz prowadzenie płynoterapii, co jest bardzo ważnym aspektem leczenia wielu chorób. Wykonywaniem tej procedury zajmują się zazwyczaj doświadczone pielęgniarki w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. W zależności od wielkości i wieku pacjenta wybierają one wenflon żółty lub inny jego rozmiar, tak aby był on dobrze dopasowany do anatomii danej osoby.

 

Wszystkie kroki związane z założeniem takiego wkłucia powinny być wykonane w warunkach sterylnych, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się zakażeń w miejscu przerwania ciągłości skóry. Ważne jest także kontrolowanie stanu wkłucia, aby umożliwiał on prawidłowy przepływ płynów do układu krwionośnego pacjenta. Przy wypisie wkłucie to musi być usunięta, a miejsce w którym pozostawiona była rana odkażone. W sytuacjach, gdy wenflon nie spełnia już swojej funkcji musi być on również usunięty, a dostęp obwodowy powinien być ponownie założone w innym miejscu na kończynie górnej.