Czym są alimenty zapewne wie każdy z nas. To świadczenie wypłacane na rzecz np. dzieci czy rodziców, ustanawiane przez sąd jest wyjątkowo kontrowersyjnym zagadnieniem, głównie ze względu nadużycia i sytuacje wyjątkowe. W większości przypadków to ojcowie płacą alimenty na rzecz swoich dzieci, jednak nie wszyscy stosują się do wyroku ustanowionego przez sąd, i nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych na rzecz dziecka. Wówczas podejmowane jest działanie komornicze, mające na celu wyegzekwowanie pieniędzy należnych na dziecko, których zobowiązany nie wypłaca.

Alimenty we Wrocławiu to zagadnienie doskonale znane tamtejszym kancelariom prawniczym, bowiem mają one mnóstwo spraw które dotyczą właśnie niewywiązywania się z zobowiązań pieniężnych ustanowionych sądownie. Działanie w tym temacie zwykle jest bardzo proste, ponieważ sprawę przejmuje komornik, który uzyskuje należności pieniężne od dłużnika. Regulowane prawem i ustawami zagadnienie alimentów jest bardzo proste, dzięki czemu alimenty które należą się danej jednostce, będą wyegzekwowane od dłużnika zwykle w tempie błyskawicznym, zajmując jego konto lub przenosząc sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi.