Zakres działań notariusza unormowany jest ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz upoważniony jest przede wszystkim do sporządzania aktów notarialnych. Ciekawostką jest, że sporządzane przez niego akty poświadczenia dziedziczenia, czyli potocznie zwane testamenty, są wprowadzane do Rejestru Spadkowego, a za jego pomocą każdy możne również przeszukiwać rejestry testamentów z zagranicy. Ponadto notariusz to osoba zaufania publicznego, co znaczy że jest tzw. funkcjonariuszem publicznym. Jego zadaniem jest także przechowywanie papierów wartościowych swojego klienta, dokumentów, a także pieniędzy.

 

Doniosłą rolę pełni dbając o interesy klientów zgodnie zakresem prawa. W systemie prawnym kancelarie notarialne mają za zadanie zabezpieczenie obrotu cywilnego, jak np. umów sprzedaży. Ostatnim etapem dokonania transakcji jest właśnie sporządzony przez notariusza akt. Kancelarie notarialne znajdziemy w każdym mieście, czy to Katowice centrum, czy Warszawa. Porady notarialne świadczone przez notariuszy mają odrobinę inny charakter, niż usługi radców prawnych. Tu liczy się efekt końcowy, czyli sporządzony, prawomocny dokument.