Po wielu przepracowanych latach w końcu przychodzi czas na zasłużony odpoczynek – a mianowicie na emeryturę. Niektórzy czekają na ten czas z utęsknieniem, inni wręcz przeciwnie. Emerytura to oczywiście nie tylko wolny czas, ale także pieniężne świadczenie, które wypłacane jest co miesiąc ubezpieczonym osobom, które osiągnęły określony wiek i zaprzestały pracy zawodowej. Jej wysokość zależy od ilości przepracowanych lat i odłożonych składek – a także aktualnej polityki społecznej. Wiek, uprawniający do przejścia na emeryturę zależy między innymi od płci oraz specyfiki wykonywanej pracy. System emerytalny, czyli organizacja sposobu realizowania wypłaty świadczeń emerytalnych pełni kilka funkcji. Najważniejszą z nich jest oczywiście zapewnienie ekonomicznego bezpieczeństwa starszym osobom, poza tym między innymi ma on na celu wzrost gospodarczy kraju.

Odprawa emerytalna

Z przejściem na emeryturę wiąże się jeszcze jeden benefit, a mianowicie odprawa. Zastanawiasz się, komu i kiedy należy się odprawa emerytalna? Otóż zgodnie z zapisami kodeksu pracy odprawa emerytalna przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, umowę mianowania, umowę powołania, umowę wyboru, czy też spółdzielczej umowy o pracę. Kolejną kwestią nurtującą wiele osób jest to, jakiej kwoty odprawy mogą się spodziewać. Niestety w tej kwestii nie ma co liczyć na zbyt duże sumy. Odprawa emerytalna nie może być niższa niż kwota, jaką osoba przechodząca na emeryturę zarabiała w przeciągu jednego miesiąca. W praktyce więc zwykle wynosi ona tyle, co miesięczne wynagrodzenie. Na większe kwoty liczyć mogą niektóre grupy zawodowe, między innymi urzędnicy bądź nauczyciele. Choć kwota ta nie jest zbyt wielka z całą pewnością może pomóc świeżo upieczonym emerytom, których miesięczne przychody zwykle zdecydowanie się zmniejszą. Informacja o wypłaceniu odprawy emerytalnej znaleźć się powinna w świadectwie pracy. Musi być ona wypłacona bez względu na to, ile wynosił staż pracy u danego pracodawcy.