Parafia Zgoda Świętochłowice: Aktualności i informacje z parafii Świętochłowice

Parafia Zgoda Świętochłowice jest jednym z ważniejszych ośrodków religijnych w regionie. Zbiera się tam na Mszy Świętej dużo wiernych. Parafia stała się również miejscem organizacji różnych wydarzeń religijnych i społecznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aktualności i informacje z parafii Świętochłowice.

 1. Wydarzenia w parafii:
  Parafia Zgoda Świętochłowice jest znana z organizacji różnych wydarzeń religijnych, takich jak rekolekcje, nabożeństwa, koncerty chóru parafialnego, spotkania dla młodzieży i wiele innych. W najbliższym czasie planowane są rekolekcje wielkopostne oraz uroczystości Wielkanocne.

 2. Projekt remontu kościoła:
  Parafia Zgoda Świętochłowice planuje rozpoczęcie dużej inwestycji w postaci remontu kościoła parafialnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace renowacyjne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Remont ma na celu przywrócenie świątyni dawnej świetności oraz poprawę warunków dla wiernych.

 3. Działalność charytatywna:
  Parafia Zgoda Świętochłowice aktywnie angażuje się w działalność charytatywną. Organizuje zbiórki żywności, odzieży i innych potrzebnych artykułów dla osób potrzebujących. Ponadto, parafia wspomaga lokalne schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz organizacje pomagające osobom starszym i samotnym.

 4. Wspólnota parafialna:
  Parafia Zgoda Świętochłowice otwarta jest na wszystkich wiernych i stara się tworzyć przyjazną i zintegrowaną wspólnotę. Działa tu wiele grup i stowarzyszeń, takich jak grupa modlitewna, koło różańcowe, schola, czy grupa ministrantów. Parafia regularnie organizuje spotkania i warsztaty dla różnych grup wiekowych.

 5. Duszpasterstwo młodzieżowe:
  Parafia Zgoda Świętochłowice często angażuje się w duszpasterstwo młodzieżowe. Organizuje spotkania dla młodych ludzi, gdzie mogą oni dzielić się swoimi wątpliwościami, rozważać tematy religijne oraz podejmować działania na rzecz społeczności lokalnej. Duszpasterstwo młodzieżowe parafii aktywnie współpracuje również z innymi parafiami i organizacjami młodzieżowymi.

 6. Szkolenia i kursy dla wiernych:
  Parafia Zgoda Świętochłowice regularnie organizuje szkolenia i kursy dla wiernych. Są to m.in. kursy przedmałżeńskie, kursy dla rodziców chrzestnych, czy spotkania formacyjne. Wszystkie te inicjatywy mają na celu pogłębienie wiary i edukację religijną wiernych.

 7. Grupy duszpasterskie:
  Parafia Zgoda Świętochłowice oferuje wiele grup duszpasterskich, które pozwalają wiernym na pogłębianie swojej wiary w ramach wspólnoty. Są to m.in. grupa biblijna, grupa modlitewna świeckich, grupa dla osób starszych czy grupa dla osób samotnych. Każda grupa ma swoje regularne spotkania i tematyczne aktywności.

Podsumowując, Parafia Zgoda Świętochłowice jest ważnym ośrodkiem religijnym w regionie, organizującym wiele wydarzeń dla wiernych oraz zaangażowanym w działalność charytatywną. Dzięki różnorodnym grupom duszpasterskim oraz kursom dla wiernych, parafia tworzy przyjazną i solidarną wspólnotę. Projekt remontu kościoła jest kolejnym ważnym przedsięwzięciem mającym na celu poprawę warunków dla wiernych oraz przywrócenie świątyni dawnej świetności.