Czym zajmuje się kancelaria patentowa?

Kancelarie patentowe zatrudniające patentowych rzeczników zajmują się pomocą związaną z własnością intelektualną. Reprezentują swoich klientów zgłaszając znaki towarowe i wynalazki w Urzędzie Patentowym. Rzecznicy patentowi mogą reprezentować klientów podczas każdej wizyty w Urzędzie Patentowym, a także przed sądem administracyjnym i powszechnym. Ale pod jednym warunkiem – muszą być to sprawy związane z naruszeniem własności intelektualnej. Kancelaria patentowa świadczy pomoc prawną wszystkim osobom i firmom, które planują zastrzec swoje znaki towarowe lub opatentować wynalazki. Zajmują się także pomocą w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją. Rzecznicy patentowi swoje usługi kierują przede wszystkim do przedsiębiorców i twórców. Zadaniem zrzeszonych w kancelarii patentowej...

Czytaj więcej